Thursday, March 25, 2010

Matarem totes les aus

Dane Zajc va ser un dels més importants poetes eslovens de la postguerra. La seva poesia expressa un sentiment tràgic de l'existència humana, però també una clara protesta contra la repressió del règim comunista iugoslau. Un dels seus poemes més famosos és "Totes les aus" (Vse ptice), ecrit en els anys cinquanta, que vaig traduir al català.
Hi afegeixo el texte original en eslovè, i un vídeo de les protestes anti-militars a Ljubljana del juny 1988, que van marcar l'inici de la "primavera eslovena", es a dir del procès de transició democràtica i independització de la república. A aquell esdeveniment, també hi va partecipar en Dane Zajc amb una lectura pública d'aquest poema, dient que va ser escrit "en els temps més foscos de la policia secreta." (la declamació del poema comença després del primer minut del vídeo).


Totes les aus

Matarem totes les aus.

A totes. A totes, van dir els corbs al vespre.

I al silenci de la nit vaig sentir

com al jardí algú estava matant les meves aus.

I vaig saber

que ara els meus matins

estarien sense cançó,

i vaig sentir

com la tristesa s'apoderava de la meva ànima.

A totes. A totes les aus, van dir.

I vaig sentir

com al meu voltant batien

les seves ales fosques,

com darrere d'elles em observava

l'ull groc d'un corb.

¿Què busques, corb? vaig preguntar.

Sota l’escorça del meu crani

no amago cap au.

A totes. A totes les aus.

Les matarem totes, va dir.

I vaig témer

que una nit

m'arrenqués el crani

a través dels foscos somnis,

i que amb el seu bec boig busqués

si al niu dels meus pensaments

no s'amagaven cap aus cantaires.

A totes, a totes les aus, bleixaria.

Ara sento arreu del meu clatell

l'ull groc del corb.

La meva ànima està travessada.

La meva ànima és una au morta.

A totes. Les matarem a totes.

A totes les aus, grallen els corbs

sota el cel fosc.Vse ptice


Pobili bomo vse ptice.

Vse. Vse, so rekli vrani v mraku.

In v tišini noči sem slišal,

kako nekdo v vrtu ubija moje ptice.

In vedel sem,

da bojo zdaj moja jutra

brez pesmi,

in čutil sem,

kako grabi žalost mojo dušo.

Vse. Vse ptice, so rekli.

In čutil sem,

kako plahutajo okrog mene

temne peruti

in kako me gleda izmed njih

rumeno vranje oko.

Česa iščeš, vran, sem vprašal.

Pod skorjo svoje lobanje

ne skrivam nobenih ptic.

Vse. Vse ptice.

Vse bomo pobili, je rekel.

In zbal sem se,

da mi bo neko noč

skoz temne sanje

razklal lobanjo

in da bo iskal z blaznim kljunom,

če se v gnezdu mojih misli

ne skrivajo pojoče ptice.

Vse. Vse ptice, bo hropel.

Zdaj čutim povsod na svojem tilniku

rumeno vranje oko.

Moja duša je prebodena.

Moja duša je ubita ptica.

Vse. Vse bomo pobili.

Vse ptice, krakajo vrani

pod temnim nebom.

Sunday, March 21, 2010

The Generosity of the Poem (Edvard Kocbek)

21st of March is the World Poetry Day. For its occasion, I've decided to post a poem by the 20th century Slovenian poet Edvard Kocbek, entitled Darežljivost pesmi or Generosity of the Poem (in my own modest translation).Generosity of the Poem
In all times, poets have been compelled
to act as solemn chroniclers,
to seize with specific words
fateful human events worthy of remembrance,
so that the young and the old might learn them
by heart and sing them in times of sorrow,
for the glory and precept of all generations. And
yet, poets have always turned excited,
mixing their sacred duty towards history
with an unbound lust for a primary game.
They have written their poems like the
snow and the rain carry out their duty in nature,
like the diligent sower sows the
plowed fields in autumn and reaps them in summer.
Right now, I feel a special generosity.
It is nourished by everything that was
and that has remained in human veneration,
that which transcends my memory, connecting me with
everything that lives in community and in imagination.
Now I sense as never before that
a poem is the concentrated force of all human
capacities, and that its exemplariness
lies in the transcendence of language.

Darežljivost pesmi

V vseh časih so naročali pesnikom,
naj kot slovesni zgodovinoslovci
skušajo s posebnimi besedami uloviti
spomina vredne usodne človeške dogodke,
da bi se jih stari in mladi naučili
na pamet in jih prepevali za žalost,
v slavo in poduk vsem rodovom. In
glejte, pesniki so se vselej razigrali
in svojo sveto dolžnost do zgodovine
povezali z nezadržno slo po prvinski igri.
Napisali so pesmi kakor dež in sneg
opravita svojo dolžnost v naravi
in kakor marljivi sejavec poseje
zorane njive jeseni in jih poleti požanje.
V tem hipu čutim posebno darežljivost.
Hranjena je iz vsega, kar je bilo
in kar je ostalo v človekovem čaščenju
in presega moj spomin in se spaja z vsem,
kar živi z občestvom in domišljijo.
Zdaj čutim, kakor tega še nisem, da je
pesem strnjena sila vseh človekovih
sposobnosti in da je njena vzornost
v presežnosti jezika.